Rechtliches zu Minijobs – endlich auf bulgarisch!

Das oft nachgefragte Merkblatt „Rechte haben und durchsetzen!“ ist endlich auch auf bulgarisch erhältlich. Die immer größere Anzahl bulgarisch sprechende Kolleg*innen gerade in Bremen erhalten so die Möglichkeit Basisinformationen über geringfügige Beschäftigungsverhältnisse direkt in ihrer ersten Sprache zu bekommen.
Selbstverständlich ist das Merkblatt weiterhin auch auf deutsch erhältlich, es befindet sich hier.


Да имаш права и да ги защитаваш

450 евро работа (Minijob)

Pабота на основна заплата, така наречения 450 Euro Job, са едни от най- лошо заплатените работни взаимоотношения.
Често се пренебрегват гравиращи закони, като например предплата в случай на болест, заплащане в отпуск и празнични дни и срок на съкращаване.
А при това е толкова лесно, защото работата на половин работна заплата поддържат същите работни взаимоотношения както всички останали т.е. нормалното работно право и тарифни правила, ако има такива.
Само понякога има разлика в социалните дажби на нископлатените работни взаимоотношения.


Основни правила:
При миниджоб границата на заплатата от 450 евро на месец (5400 на година) не трябва да се превишава. Не е определена граница на работните часове за седмицата. Също така въжи за Minijob правилото, че при пресрочен договор границата от 70 дена, при 5 дена седмично, не се превишава.
Социална застраховка:
Ако горе споменатите граници са изпълнени, то тогава би трябвало работодателят да превежда регламентирани социални вноски на Bundesknappschaft* Здравната каса както следва

  • 15 % в пенсионната застраховка
  • 13% в Здравната каса –здравна застраховка
  • и 2% в регламентирания данък

Тези удръжки не би трябвало по правило да се приспадат от заплатата. Така брутото е равно на нетото. Изключенията са декларирани в следните точки.


Допълнителна пенсионна застраховка
Тук важи правилото, че всеки има свободата да избира дали да си направи пенсионна застраховка. Това означава, че 3.9%от заплатата се отделя за Пенсионната каса и се приспада от нея. Вземането на решение трябва да стане при сключването на договора, важи до края на работните взаимоотношения и не може да се променя. Назначените ,които имат тази застраховка могат да претендират (ако им се наложи) за пенсия по болест.


Особености: 2% от тарифните данъци
Тези 2% от месечните данъци могат и да не се причисляват към заплатата в определени случаи: Например, когато бруто заплатата предварително е уговорена с работодателя и той изисква данъчна карта. Тогава е позволено да се изтеглят месечните данъци от заплатата. Тези предплатени данъци се нанасят в картата. Те могат да се уравнят в края на годината и да се възстановят от данъчните служби. Това пък от своя страна е в полза за пресмятането на жилищните помощи.


Работа и пенсия , две работи на половин работен ден (Minijobs)
По принцип важи правилото, че може да се работи на Minijob,независимо от нормалните работни взаимоотношения, без да се нарушават горепосочените правила. Дори към пенсията е позволено да се работи на минимална работна заплата (Minijob). Проблем е само тогава, когато се работи на две работни места, защото двете заплати не могат да превишават сумата от 450 евро на месец. В този случай трябва вторият работодател (работата,започната по–късно) да плаща пълната социална осигуровка. По тази причина се увеличават съществено соц.вноски и се удържат от заплатата.


Закони относно работата
По същество важи правилото, че Minijob е съобразена с държавните закони. Това означава: Защита от уволнение, предплащане на данъци в случай на болест, майчински трябва да се поемат напълно. Работниците на мин. работна заплата имат право да вземат участие в служебни избори и в служ. съвет.


Защита от уволнение
И за работниците на Minijob важи закона както при всички останали: Изтичането на пробния период трябва да е на 15то число или в края на месеца.
От определен срок на работните взаимоотношения за 5 год.,се удължава срока на съкращение.Ако във фирмата има повече от 10 пълни раб.места(или 20 на половин раб.ден то тогава при съкращение имаш правото на обещетение в рамките на 1/2 заплата за всяка изработена година(параграф 1а за защита от съкращения


Плащане при болест
Според закона имаш право на 6 седмици платен болничен.Ако болестта продължава повеч
е ,не може да имате претенции за платено отсъствие,защото нямате пълна застраховка. При непостоянен работен ден болничния се изчислява относно последните раб.заплати.


Заплащане на почивните дни и отпуските
По закон отпуските на Мinijob-работниците са 24дни в годината,или повече в зависимост от тарифния договор, който сте сключили.Този минимален отпуск е задължителен.
Пример Да кажем,че работите всеки понеделник и петък .Тъй като Великденският понеделник се почива,то тогава този ден е и за Вас почивен.Не може в такъв случай работодателят Ви да Ви принуди да отработвате във вторник. Ако въпреки това се преместят във вторниците,то тогава тези часове се считат за допълнително изработени часове.


Заплащане- Тарифен правилник
Назначените на Minijob не би трябвало да получават по-ниска заплата от тези,които работят на цял работен ден.Това важи и за почасово заплащане при подобна работа.Важно е само да се знае,кой Тарифен правилник важи за дадената фирма и така да се сметне почасовото заплащане.


Основно осигуряване и Закон за бежанците
Ако получавате социални помощи и работите допълнително, то тогава трябва да се изпълнят следните правила.Колкото и малко да са работните часове,те трябва да се регистрират от работодателя.Така службите ще имат възможност да ви водят в информационните си данни.В случай, че не са уведомени може да се стигне не само до възстановяване на неплатени социални вноски,но и до получаване на призовка.
При Harz-4 първите 100 Э на заплатата не се облагат с данъци.Ако получавате повече от основната вноска,то тогава могат да се удържат 20 %.Остатъка от заплатата се преизчислява със социалните допълнения.Законът за Бежанците се различава с това,че те могат да удържат 30%,а останалите 70% се причисляват към допълненята.


Защита на правата
Ако се стигне до нарушаване на гореспоменатитезакони, имате право да търсите правата си. За това е важно на първо време да подадете писмена жалба пред работодателя си или да опитате чрез служебни съветници. Ако работодателя не ви отговори подобаващо, то тогава е нужно да подадете жалбата си директно в служебния съд. За това на първо време не е нужен адвокат. Достнатъчно е само писмо, в което се описва ситуацията, претенциите и доказателства.
Най -късно от 2 до 6 месеци от отстраняването от служебния ви пост , трябва да подадете иск. Тук важи така наречения изключителен срок. Този срок не е посочен в договора ви или в Тарифния правилник. Тогава важи 2 год. срок на BGB. Ако се пропусне този срок , то тогава вашата жалба е невалидна.


Винаги е добре да се ориентираме
Предприятия, следвайки своите лични интереси, са известни с това,че винаги намаляват заплати, ограничават права и оставят часове без заплащане. Така те имат лична полза .Това може много лесно и само с една постъпка да се прекрати. Ако искате нещо да промените за постоянно, може да се организирате с ваши колеги и да основете така наречения Служебен съвет. Обърнете се


PDF:
Download


Epaper: